Τεστ GH (Γενική σκληρότητα)

 

Tetra GH test

 

Περιλαμβάνει
1. Ένα μπουκαλάκι 10ml
2. Έναν δοκιμαστικό σωλήνα

Οδηγίες χρήσης
 1. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 2. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 5ml νερού από το ενυδρείο.
 3. Ρίχνουμε μία-μία σταγόνα από το μπουκαλάκι στο δοκιμαστικό σωλήνα και αναταράσσουμε ελαφρώς.
 4. Παρατηρούμε το χρώμα του διαλύματος και στη σταγόνα που θα αλλάξει χρώμα (από κόκκινο σε πράσινο) σταματάμε.
 5. Ο αριθμός των σταγόνων που χρησιμοποιήσαμε είναι και η τιμή του GH που έχουμε στο νερό του ενυδρείου μας σε odH.
 6. Προκειμένου να αυξήσουμε την ακρίβεια του test, προσθέτουμε 10ml νερού αντί για 5 και ακολουθούμε τα βήματα 3-4. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε σταγόνα αντιστοιχεί σε 0.5 odH.

 


 

Tropic Marin GH test

 

Περιλαμβάνει
1. Ένα μπουκαλάκι 20ml
2. Έναν δοκιμαστικό σωλήνα

Οδηγίες χρήσης
 1. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 2. Aνακινούμε καλά το μπουκαλάκι πριν τη χρήση.
 3. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 5ml νερού από το ενυδρείο.
 4. Ρίχνουμε μία-μία σταγόνα από το μπουκαλάκι στο δοκιμαστικό σωλήνα και αναταράσσουμε ελαφρώς.
 5. Παρατηρούμε το χρώμα του διαλύματος και στη σταγόνα που θα αλλάξει χρώμα (από κόκκινο σε πράσινο) σταματάμε.
 6. Ο αριθμός των σταγόνων που χρησιμοποιήσαμε είναι και η τιμή του GH που έχουμε στο νερό του ενυδρείου μας σε odH.
 7. Προκειμένου να αυξήσουμε την ακρίβεια του test, προσθέτουμε 10ml νερού αντί για 5 και ακολουθούμε τα βήματα 4-5. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε σταγόνα αντιστοιχεί σε 0.5 odH.

 


 

Aquarium Pharmaceuticals GH test

 

Περιλαμβάνει
1. Ένα μπουκαλάκι 37ml
2. Έναν δοκιμαστικό σωλήνα

Οδηγίες χρήσης
 1. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 2. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 5ml νερού από το ενυδρείο.
 3. Ρίχνουμε μία-μία σταγόνα από το μπουκαλάκι στο δοκιμαστικό σωλήνα και αναταράσσουμε ελαφρώς.
 4. Παρατηρούμε το χρώμα του διαλύματος και στη σταγόνα που θα αλλάξει χρώμα (από πορτοκαλί σε πράσινο) σταματάμε.
 5. Ο αριθμός των σταγόνων που χρησιμοποιήσαμε είναι και η τιμή του GH που έχουμε στο νερό του ενυδρείου μας.
 6. Προκειμένου να αυξήσουμε την ακρίβεια του test, προσθέτουμε 10ml νερού αντί για 5 και ακολουθούμε τα βήματα 3-4. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε σταγόνα αντιστοιχεί σε 0.5 odH.

 


 

Σταγόνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
odH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
o English degree
1.25
2.50
3.75
5.00
6.25
7.50
8.75
10.00
11.25
12.50
o French degree
1.78
3.56
5.34
7.12
8.90
10.68
12.46
14.24
16.02
17.80
mg/lt (ppm) CaO
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mval/lt CaO
0.357
0.713
1.070
1.427
1.783
2.140
2.496
2.853
3.210
3.566

 

©opyright www.istellas.gr

 
 
 
Last updated
 
 
 
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)