Αναπαραγωγή Corydoras sterbai - by Γ. Σιδέρης

Παρακάτω μπορείτε να απολαύσετε μια σειρά από 6 βίντεο που δείχνουν την αναπαραγωγή των ψαριών Corydoras sterbai όπως τα τράβηξε και επιμελήθηκε ο Γιώργος Σιδέρης.


Αυγά 3ης ημέρας
(λίγο πριν σκάσουν οι ουρές)
 
Μωρά 1ης ημέρας εκκόλαψης
 
Μωρά 2 ημερών
 
Μωρά 14 ημερών
 
Μωρά 17 ημερών μαζί με μωρά 2-3 ημερών
 
Μωρά 22 ημερών μαζί με τους γονείς


 

 

 

 

Created 07/01/2011
©opyright www.istellas.gr

 
 
 
Last updated
 
 
 
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)